Obsługa Finansowo - Księgowa

 • Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
 • Rozliczanie zakupów towarów i usług, zaliczek i innych wydatków związanych z gospodarką własną Wspólnoty
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów wymaganych przepisami prawa;
 • Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty;
 • Prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • Przygotowanie przelewów;
 • Pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu zaliczek za media dostarczane do mieszkań Właścicieli;
 • Prowadzenie kartotek wszystkich właścicieli;
 • Przygotowywanie zawiadomień o opłatach eksploatacyjnych i remontowych;
 • Przygotowywanie uzgodnień sald;
 • Rozliczanie kosztów opłat niezależnych od właścicieli (koszty centralnego ogrzewania, podgrzania wody itp.
 • Rozliczanie należnych opłat i podatków obciążających Wspólnotę;
 • W razie konieczności rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych i sporządzanie odpowiednich deklaracji PIT lub CIT;
 • Sporządzanie deklaracji DN-1 podatek od nieruchomości dotyczących terenów użyczonych od Gminy Łódź;
 • Sporządzanie deklaracji DO-W o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Monitorowanie i analiza płynności finansowej Wspólnoty;
 • Przechowywanie dokumentacji;
 • Przygotowanie korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej wynikającej z konieczności powiadamiania kontrahentów lub właścicieli mieszkań;
 • Aktywne działanie na rzecz uzyskania pożytków;
 • Zapewnienie windykacji należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej;
 • Przygotowanie atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych poprzez stałą współpracę z biurem Brokerskim;