Patronus s.c.

Dynamicznie rozwijająca się firma na lokalnym rynku nieruchomości, działająca od 2012 roku.

O firmie

PATRONUS s.c. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na lokalnym rynku nieruchomości działającą od 2012 roku. Tworzy ją zespół ludzi posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Zgromadzona przez lata wiedza w zakresie prawno-organizacyjnym, księgowym i technicznym pomaga naszym KLIENTOM podejmować optymalne decyzje w zakresie gospodarowania nieruchomością.
Współwłaściciele posiadają licencję zawodową, uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz dyplomy ukończenia studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami – rynek nieruchomości, a także prowadzą specjalne seminaria dydaktyczne dla przyszłych i obecnych zarządców nieruchomości z tematyki administrowania nieruchomościami. PATRONUS s.c. zatrudnia osoby posiadające wieloletnie doświadczenie zawodowe w samorządzie terytorialnym, księgowości oraz praktyków zajmujących się takimi dziedzinami jak: budownictwo, planowanie przestrzenne czy infrastruktura techniczna.
Współpracujemy z wieloma specjalistycznymi firmami wykonującymi szeroki wachlarz usług takich jak: usługi budowlane, elektryczne, hydrauliczne, kominiarskie, gazowe itp.
Obecnie zarządzamy 37 obiektami o łącznej powierzchni 55.308,42 m2 – w skład, których wchodzą: XIX/XX w. kamienice, także te wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, a także bloki i wieżowce z okresu lat 60. XX w. wyposażone np. w windy.
Czynnie uczestniczymy w pozyskiwaniu dla Wspólnot środków z funduszy europejskich, programów dotacyjnych UMŁ, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dofinansowań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także wielu celowych programów skierowanych do Wspólnot Mieszkaniowych m.in. „Zielone Podwórka”.
W roku 2017 administrowane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe brały udział w konkursie ogłoszonym przez media społecznościowe „Perły Łodzi”, w którym mieszkańcy Łodzi przyznali drugie miejsce jednej z obsługiwanych przez nas nieruchomości w kategorii
„Perły Wspólnotowe”. W prestiżowym konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Łodzi „Zabytek dobrze utrzymany 2017” jedna ze wspólnot została uhonorowana nagrodą Miejskiego Konserwatora Zabytków.

oferta

Obsługa Finansowo - Księgowa

Obsługa Prawno-Windykacyjna

Obsługa Aministracyjno - Eksploatacyjna

Obsługa Techniczna