Obsługa Techniczna

 • Okresową ocenę stanu technicznego nieruchomości i składanie udokumentowanych wniosków o potrzebie wykonania remontów średnich lub kapitalnych;
 • Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przepisami prawa budowlanego;
 • Zabezpieczenie wykonawstwa okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie przepisami prawa;
 • Nadzorowanie należytego stanu oraz sprawnego działania urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku;
 • Zlecanie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej;
 • Zlecanie i nadzorowanie bieżących napraw, konserwacji oraz prowadzenia ewidencji tych prac (kontrola i odbiór techniczny);
 • Zlecanie i kontrolowanie prac remontowych zgodnie z podjętym planem gospodarczym Wspólnoty; 
 • Organizowanie konkursów ofert na prace remontowe i współdziałanie z Zarządem Wspólnoty przy ich ocenie (remonty średnie i kapitalne);

Dodatkowo wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Naszych Klientów proponujemy dodatkowe usługi w postaci:

 • Obsługi kancelarii Radcy Prawnego;
 • Nadzór Inspektorów Instalacyjnych;
 • Nadzór Inspektora Ogólnobudowlanego