Obsługa Prawno-Windykacyjna

  • Przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów;
  • Windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat m.in. na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, kosztów funduszu remontowego oraz świadczeń indywidualnych;
  • Naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty;
  • Przygotowywanie wezwań do zapłaty;
  • Przygotowywanie dokumentów dotyczących zadłużeń dla kancelarii prawnej;
  • Dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego;