Nasza oferta

Obsługa Finansowo-Księgowa
-

prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,

-

dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,

-

sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie przelewów,

-

przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującym prawem,
 

-

sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych, oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej,

-

pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,

Obsługa Techniczno-Eksploatacyjna
-

kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony,

-

kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony,

-

kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów,

- przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
Stała obsługa administratora nieruchomości

Patronus s.c.

ul. A. Struga 26
90-513 Łódź
budynek A
Godziny pracy
pon. - piątek 9-15
wtorek 10-17
(możliwość ustalenia
innych godzin spotkania)
Kontakt
tel. 42 634 23 55
tel. kom,. 512  817  841
tel. kom. 512 817 842
e-mail: patronussc@gmail.com
  Patronus s.c  Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami podaj stan licznika odpady komunalne - oświadczenia